Phương trình đường thẳng trong không gian – Toán 12

Lý thuyết phương trình đường thẳng trong không gian

Bài tập 1 – Trang 89 – SGK Hình học 12.

Bài tập 2 – Trang 89 – SGK Hình học 12

Bài tập 3 – Trang 90 – SGK Hình học 12.

Bài tập 4 – Trang 90 – SGK Hình học 12

Bài tập 6 – Trang 90 – SGK Hình học 12

Bài tập 5 – Trang 90 – SGK Hình học 12

Bài tập 10 – Trang 91 – SGK Hình học 12.

Bài 10. Giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ:

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A′BD) và (B′D′C).

Giải

Bài tập 8 – Trang 91 – SGK Hình học 12

Bài tập 7 – Trang 91 – SGK Hình học 12

Bài tập 9 – Trang 91 – SGK Hình học 12

Bài 3.31 trang 129 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.32 trang 129 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

 

Bài 3.33 trang 129 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.34 trang 129 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.35 trang 129 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.36 trang 130 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.37 trang 130 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.38 trang 130 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.39 trang 130 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.40 trang 130 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *