Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian – Toán 12

Lý thuyết hệ tọa độ trong không gian

Bài tập 1 – Trang 68 – SGK Hình học 12

Bài tập 2 – Trang 68 – SGK Hình học 12

Bài tập 3 – Trang 68 – SGK Hình học 12

Bài tập 4 – Trang 68 – SGK Hình học 12

Bài tập 5 – Trang 68 – SGK Hình học 12

Bài 6 – Trang 68 – SGK Hình học 12

Bài 3.1 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.2 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.3 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho điểm M có tọa độ (x0; y0 ; z0). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên các mặt phẳng  tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Hướng dẫn làm bài:

Bài 3.4 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.5 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

 Bài 3.6 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.7 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.8 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.9 trang 103 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.10 trang 103 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *