Bài 2. Phương trình mặt phẳng – Toán 12

Lý thuyết phương trình mặt phẳng

Bài tập 7 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Bài 5 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Bài 5. Cho tứ diện có các đỉnh là A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4),D(4;0;6).

a) Hãy viết các phương trình mặt phẳng (ACD) và (BCD)

b) Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua cạnh AB và song song với cạnh CD.

Giải:

Bài tập 3 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Bài 1 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Bài tập 6 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Bài tập 4 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Bài tập 2 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Bài tập 9 – Trang 81 – SGK Hình học 12

Bài tập 10 – Trang 81 – SGK Hình học 12.

Bài tập 8 – Trang 81 – SGK Hình học 12

Bài 3.17 trang 113 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.18 trang 113 sách bài tập (SBT) – Hình học 12′

Bài 3.19 trang 113 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.20 trang 113 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.21 trang 113 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.22 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.23 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

 Bài 3.24 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.25 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.26 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *