Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Toán 12

Lý thuyết khái niệm về thể tích của khối đa diện

Câu 1 trang 25 sgk hình học 12

Câu 2 trang 25 sgk hình học 12

Câu 3 trang 25 sgk hình học 12

Câu 4 trang 25 sgk hình học 12

Câu 5 trang 26 sgk hình học 12

Câu 6 trang 26 sgk hình học 12

Bài 1.10 trang 20 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.11 trang 20 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.12 trang 20 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.13 trang 20 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.14 trang 20 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.15 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.16 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.17 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *