Bài 2. Phương trình mặt phẳng – Toán 12

Lý thuyết phương trình mặt phẳng Bài tập 7 – Trang 80 – SGK Hình học 12 Bài 5 – Trang 80 – SGK Hình học 12 Bài 5. Cho tứ diện có các đỉnh là A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4),D(4;0;6)A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4),D(4;0;6). a) Hãy viết các phương trình mặt phẳng (ACD) và (BCD) b) Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua cạnh AB và […]

ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP – CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 12 – Toán 12

Bài 2.24 trang 65 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Bài 2.25 trang 65 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a và có đường cao h. a) Một hình trụ có các đường tròn đáy tiếp xúc với các cạnh […]

Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Toán 12

Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 4. Hình chóp S.ABCS.ABC có một mặt cầu tiếp xúc với các cạnh SA,SB,SCSA,SB,SC và tiếp xúc với ba cạnh AB,BC,CAAB,BC,CA tại trung điểm của mỗi cạnh. Chứng […]

Bài 2. Mặt cầu – Toán 12

 Lý thuyết mặt cầu Bài 1 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Bài 1. Tìm tập hợp tất cả các điểm trong không gian luôn luôn nhìn đoạn thẳng ABAB cố định dưới một góc vuông.  Bài 2 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Bài 2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCDS.ABCD có […]