Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Toán 12

Lý thuyết khái niệm về thể tích của khối đa diện

Câu 1 trang 25 sgk hình học 12

Câu 2 trang 25 sgk hình học 12

Câu 3 trang 25 sgk hình học 12

Câu 4 trang 25 sgk hình học 12

Câu 5 trang 26 sgk hình học 12

 Câu 6 trang 26 sgk hình học 12

Bài 1.6 trang 14 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.7 trang 14 sách bài tập (SBT) – Hình học 12.

Bài 1.8 trang 14 sách bài tập (SBT) – Hình học12

Bài 1.9 trang 14 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Cho khối bát diện đều ABCDEF (hình vẽ). Gọi O là giao điểm của AC và BD, M và N theo thứ tự  là trung điểm của AB và AE. Tính diện tích thiết diện tạo bởi khối bát diện đó và mặt phẳng (OMN).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *