[ux_slider nav_size=”normal” nav_style=”simple” bullet_style=”simple” visibility=”hidden”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” bg=”564″ border=”0px 0px 2 0px”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

<h3 class=”uppercase”><strong>TRUNG TÂM DỮ LIỆU</strong></h3>
<p>Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ DataCenter <br />với thị phần đứng đầu cả nước.</p>

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” bg=”561″ border=”0px 0px 2 0px”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

<h3 class=”uppercase”><strong>TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</strong></h3>
<p>8X Group là một công ty tiên phong trong dịch vụ tư vấn toàn diện, chúng tôi cam kết xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài nhằm mang đến giá trị bền vững cho khách hàng.</p>

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” bg=”563″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” border=”0px 0px 2 0px”]

[text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″ text_align=”left”]

<h2 class=”uppercase”><span style=”font-size: 100%;”><strong>mobiplus media</strong></span></h2>
<h3><span style=”font-size: 80%;”>Giải pháp sáng tạo – Công nghệ tiên phong</span></h3>
<p> </p>

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=”Section1″ class=”section1″ visibility=”hidden”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”DỊCH VỤ” color=”rgb(255, 72, 0)” size=”90″ link_text=”Xem tất cả” link=”/dich-vu/”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”87″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/dich-vu/tu-van-cong-nghe-thong-tin/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Tư vấn Công nghệ thông tin</span></p>

[/featured_box]
[gap height=”20px”]

[featured_box img=”89″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/dich-vu/thiet-ke-website/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Thiết kế website</span></p>

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”88″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/dich-vu/phat-trien-phan-mem/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Phát triển phần mềm</span></p>

[/featured_box]
[gap height=”20px”]

[featured_box img=”90″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/dich-vu/cung-cap-thiet-bi/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Cung cấp thiết bị</span></p>

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”GIẢI PHÁP” color=”rgb(255, 72, 0)” size=”90″ link_text=”Xem tất cả” link=”/giai-phap/”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”130″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/giai-phap/giai-phap-ha-tang-cntt/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Giải pháp hạ tầng CNTT</span></p>

[/featured_box]
[gap height=”20px”]

[featured_box img=”129″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/giai-phap/giai-phap-an-ninh-bao-mat/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Giải pháp an ninh, bảo mật</span></p>

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”128″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/giai-phap/giai-phap-quan-tri-doanh-nghiep/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Giải pháp quản trị doanh nghiệp</span></p>

[/featured_box]
[gap height=”20px”]

[featured_box img=”127″ img_width=”600″ pos=”center” link=”/giai-phap/giai-phap-chinh-phu-dien-tu/”]

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 100%; color: #2a2a2a;”>Giải pháp Chính phủ điện tử</span></p>

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/section]
[section label=”Giới thiệu” bg_color=”rgb(235, 235, 235)” padding=”40px” class=”gioi-thieu” visibility=”hidden”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

<h4><strong><span style=”color: #ff6600;”>ĐÔI NÉT VỀ</span> <span style=”color: #00aae7;”>MOBIPLUS</span></strong></h4>
<p>Với đội ngũ chuyên gia trình độ cao và chuyên sâu, tối thiểu là kỹ sư, cử nhân đến Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành được đào tạo tại các trường danh tiếng trong và ngoài nước như: Đại học Bách Khoa, Đai học Khoa học Tư nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học RMIT, ĐH Công Nghệ, Đại học South Australia (UniSA), Đại học Paris 6… Chúng tôi mong muốn giúp khách hàng tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, chiến lược công nghệ thông tin và hiểu rõ quy trình lập dự án đầu tư để từ đó, doanh nghiệp của khách hàng có thể nâng năng lực hoạt động cũng như tăng sức cạnh tranh trên thị trường.</p>

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”142″ image_size=”original”]

[/col]

[/section]
[section label=”Thành tựu” bg=”150″ bg_size=”original” padding=”70px” class=”thanh-tuu-section” visibility=”hidden”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ color=”light” animate=”flipInX”]

[featured_box img=”160″ img_width=”140″ pos=”center”]

<p style=”text-align: center;”>KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG</p>

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ color=”light” animate=”flipInX”]

[featured_box img=”161″ img_width=”140″ pos=”center”]

<p style=”text-align: center;”>KHÁCH HÀNG</p>

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ color=”light” animate=”flipInX”]

[featured_box img=”159″ img_width=”140″ pos=”center”]

<p style=”text-align: center;”>DỰ ÁN HOÀN THIỆN</p>

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ color=”light” animate=”flipInX”]

[featured_box img=”158″ img_width=”140″ pos=”center”]

<p style=”text-align: center;”>GIẢI THƯỞNG</p>

[/featured_box]

[/col]

[/section]
[section label=”Tuyển dụng” bg_color=”rgb(245, 247, 248)” video_visibility=”visible”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

[blog_posts style=”overlay” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” cat=”2″ posts=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”56%” image_size=”original”]

[gap]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”small” columns__md=”1″ posts=”4″ title_size=”xxsmall” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”56.25%” image_size=”original” text_align=”left” text_size=”xlarge”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”24″ offset=”2″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”59%” image_width=”43″ image_size=”original” text_pos=”middle” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]

[/section]
[section label=”Đối tác” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” class=”doi-tác” visibility=”hidden”]

[col span__sm=”12″]

<h4 style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff6600; font-size: 85%;”>KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI</span></h4>

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[ux_slider freescroll=”true” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false”]

[logo img=”210″ hover=”color”]

[logo img=”211″ hover=”color”]

[logo img=”218″ hover=”color”]

[logo img=”213″ hover=”color”]

[logo img=”222″ hover=”color”]

[logo img=”220″ hover=”color”]

[logo img=”225″ hover=”color”]

[/ux_slider]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/section]
[section]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[title text=”KIẾN THỨC FOREX” color=”rgb(0, 26, 255)” size=”90″ link_text=”Xem tất cả” link=”#”]

[row_inner]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ cat=”24″ posts=”3″ show_date=”false” comments=”false” image_height=”72%” image_width=”48″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”24″ posts=”6″ offset=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”101%” image_width=”27″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”5″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”64%” image_width=”43″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]

[/section]
[section label=”Tuyển dụng” bg_color=”rgb(245, 247, 248)” class=”tuyen-dung” visibility=”hidden”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”large” columns=”3″ columns__md=”1″ depth=”1″ depth_hover=”3″ cat=”2″ posts=”3″ show_date=”false” comments=”false” image_height=”80%”]

[gap]

[/col]

[/section]