Suy nghĩ của em về ý nghĩa truyện cười : Chiếm hết chỗ

                Đọc kĩ truyện cười sau:

CHIẾM HẾT CHỖ

Một người ăn mày hom hem, rác rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho,lại còn mắng:
– Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy!
Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:
– Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy!
Người nhà giàu nói :
– Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt ?
Người ăn mày đáp:
-Thế không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi !

(Theo Trương Chính – Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam)

  1. Câu văn nào chứa hàm ý? Nêu hàm ý của câu đó?
  2. Viết một đoạn văn ngắn ( 5 đến 7dòng) trình bày suy nghĩ của em về câu chuyện trên.

Hướng dẫn :
1, Câu nói chứa hàm ý: “Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!”
Có thể hiểu hàm ý của nói này là: Địa ngục là chỗ của bọn nhà giàu đáng ghét như ông
2. Về hình thức:
– Trình bày dưới dạng một bài văn ngắn, có bố cục ba phần; chữ viết rõ ràng, sạch đẹp; văn phong lưu loát; không mắc lỗi.
Về nội dung:
Chỉ ra được thực trạng  phổ biến của xã hội xưa và nay: Coi trọng người giàu, khinh bỉ người nghèo
– Thái độ vô cảm của những kẻ giàu có
– Ngôn ngữ, giọng điệu hách dịch, miệt thị.
– Thấy được sự khốn khổ của những người ăn mày
– Phê phán, lên án xã hội nghèo nàn tình thương. Cảm thông với những số phận bất hạnh của những con người nghèo khổ.
Xem thêm:

  1. Bộ đề đọc hiểu có đáp án
  2. Bộ đề Nghị luận xã hội

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *