Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng – Toán 12

Câu 1 trang 126 Giải tích 12

Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12

Câu 3 trang 126 SGK Giải tích 12

 Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12

Câu 1 trang 127 SGK Giải tích 12

Bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12

Câu 6 trang 127 SGK Giải tích 12

Bài 7 trang 127 Giải tích 12

Câu 5 trang 128 SGK Giải tích 12

Chọn đáp án B   

Câu 2 trang 128 SGK Giải tích 12

Câu 3 trang 128 SGK Giải tích 12

Câu 4 trang 128 SGK Giải tích 12

Bài 2.43 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.44 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

d) Tương tự câu c, D=[2;+∞).

 Bài 2.45 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.46 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.47 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.48 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.49 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.50 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.51 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.52 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *