Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Toán 12

Bài 1. Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

 

 Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài 7 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Câu 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Câu 2 trang 91 SGK Giải tích 12

Câu 3 trang 91 SGK Giải tích 12

Câu 4 trang 91 SGK Giải tích 12

Câu 5 trang 91 SGK Giải tích 12

Câu 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Câu 7 trang 91 SGK Giải tích 12

 Bài 2.43 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.44 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

d) Tương tự câu c, D=[2;+∞).

Bài 2.45 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.46 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.47 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.48 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.49 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 1

Bài 2.50 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.51 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.52 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *