Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian – Toán 12

Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12

Bài 2 trang 91 SGK Hình học 12

Bài 3 trang 92 SGK Hình học 12

Bài 4 trang 92 SGK Hình học 12

Bài 5 trang 92 SGK Hình học 12

Bài 6 trang 92 SGK Hình học 12

Bài 7 trang 92 SGK Hình học 12

Bài 8 trang 93 SGK Hình học 12

Bài 9 trang 93 SGK Hình học 12

Bài 10 trang 93 SGK Hình học 12

Bài 11 trang 93 SGK Hình học 12

Bài 12 trang 93 SGK Hình học 12

Bài 1 trang 94 SGK Hình học 12

Bài 2 trang 94 SGK Hình học 12

Bài 3 trang 94 SGK Hình học 12

Bài 4 trang 94 SGK Hình học 12

Bài 5 trang 95 SGK Hình học 12

Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12

Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12

Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12

 Bài 3.46 trang 131 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.47 trang 131 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.48 trang 131 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.49 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.50 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.51 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

 

Bài 3.52 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.53 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.54 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 3.55 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *