Ôn tập chương I – Khối đa diện – Toán 12

Bài 1 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 1. Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Giải

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất:

– Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung.

– Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Bài 2 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 3 trang 26 SGK Hình học 12

 Bài 4 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 6 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 7 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 8 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 9 trang 26 SGK Hình học 12

Bài 1 trang 27 SGK Hình học 12

Bài 1. Trong số các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau;

(B) Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau;

(C) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh;

(D) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau.

Giải

Chọn (C) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh

Bài 2 trang 27 SGK Hình học 12

Bài 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng:

(A) Lớn hơn hoặc bằng 4;                               (B) Lớn hơn 4;

(C) Lớn hơn hoặc bằng 5;                               (D) Lớn hơn 5.

Giải

Chọn (A) Lớn hơn hoặc bằng 4

Bài 3 trang 27 SGK Hình học 12

Bài 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

(A) Lớn hơn hoặc bằng 6;

(B) Lớn hơn 6;

(C) Lớn hơn 7;

(D) Lớn hơn hoặc bằng 8.

Giải

Chọn (A) Lớn hơn hoặc bằng 6

Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12

Bài 11 trang 27 SGK Hình học 12

Bài 12 trang 27 SGK Hình học 12

Bài 4 trang 28 SGK Hình học 12

Bài 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) Khối tứ diện là khối đa diện lồi;

(B) Khối hộp là khối đa diện lồi;

(C) Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện;

(D) Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi.

Giải

Chọn (C) Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện.

Bài 5 trang 28 SGK Hình học 12

Bài 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

(B) Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

(C) Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

(D) Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Giải

Chọn (B) Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Bài 6 trang 28 SGK Hình học 12

Bài 7 trang 28 SGK Hình học 12

Bài 8 trang 28 SGK Hình học 12

Bài 1.25 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.26 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bài 1.27 trang 22 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *