Nghị luận xã hội về vai trò của giáo dục đối với nhân cách con người

Có thêm một đề nghị luận xã hội dạng so sánh cho các em tham khảo đây :
Đề bài :
Khổng Tử nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”.
Tuân Tử nói: “Nhân chi sơ, tính bản ác”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nói: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”.
Dựa vào 3 quan điểm trên, anh(chị) hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 từ) bàn về vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và hoàn thiện nhân cách con người.
Hướng dẫn cách làm :
Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận :vai trò của giáo dục đối với nhân cách con người, trích dẫn các nhận định trong đề bài
Thân bài :
Bước 1:
* Giải thích:
+ “Nhân chi sơ tính bản thiện”: con người sinh ra có bản chất tốt đẹp trong quá trình lớn lên chịu ảnh hưởng của môi trường, giáo dục mà vẫn giữ được sự lương thiện hoặc trở nên xấu đi.
+ “Nhân chi sơ tính bản ác”: con người sinh ra là xấu, nhưng do quá trình tu dưỡng bản thân mà có thể sửa đổi, trở nên tốt đẹp
+ “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”: tính cách con người không có sẵn khi sinh ra mà hình thành trong quá trình phát triển và được giáo dục.
=> Ba quan điểm có điểm khác biệt nhưng đều có điểm chung: vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển hoàn thiện nhân cách của con người
Bước 1 :
* Bàn luận:
– Tính cách thiện hay ác của con người không phải là thuộc tính có sẵn khi sinh ra mà được hình thành và hoàn thiện trong quá trình con người lớn lên tiếp xúc với cuộc sống
– Sự giáo dục của gia đình nhà trường và xã hội và ý thức tự giáo dục của mỗi người có ý nghĩa quyết định đối với sự hình thành phát triển tính cách hoàn thiện nhân cách của con người
+ Được giáo dục tốt con người sẽ sống lương thiện, tích cực, có trách nhiệm với xã hội, gia đình, bản thân
+ Không nhận được sự giáo dục tốt con người sẽ trở nên ích kỷ, xấu xa, độc ác.
– Trong xã hội hiện nay có nhiều cha mẹ nuông chiều con cái, chăm lo về tri thức, vật chất nhưng thiếu quan tâm, uốn nắn đến tính cách cho con dẫn đến nhiều bạn trẻ sống ích kỷ, có suy nghĩ lệch lạc, sai lầm.
– Phê phán bộ phận giới trẻ sống ỷ lại, buông xuôi, phó mặc cho số phận, đổ lỗi cho số phận, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện.
( Dẫn chứng minh họa )
Bước 3:
* Bài học nhận thức và hành động
– Yếu tố giáo dục có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người.
– Xã hội, gia đình và mỗi cá nhân cần nhận thức đúng đắn về vai trò của giáo dục để có định hướng cụ thể trong việc vun đắp bồi dưỡng nhân cách cho con cái mình.
– Sống tốt, hướng thiện và làm tất cả những gì ý nghĩa để hoàn thiện bản thân, làm cho cuộc sống và mọi người xung quanh tốt hơn
Xem thêm  : Những bài văn nghị luận xã hội hay lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *