Hướng dẫn làm các dạng đề nghị luận văn học thường gặp

Thống kê các dạng đề nghị luận văn học, dàn ý của từng kiểu bài.
1. Dạng đề phân tích cảm nhận về một bài thơ, đoạn thơ, một khía cạnh nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
2. Dạng đề phân tích cảm nhận về đoạn trích văn xuôi
3. Dạng đề nghị luận về tình huống truyện
4. Dạng đề phân tích/ cảm nhận nhân vật, chi tiết trong tác phẩm…
5. Dạng đề so sánh, đối chiếu: hai nhân vật, hai chi tiết, hai tư tưởng, hai đoạn thơ, hai hay nhiều bài thơ…
6. Dạng đề bình luận một ý kiến bàn về văn học.
7. Dạng đề nghị luận hai ý kiến bàn về văn học.
8. Có dạng đề tích hợp nghị luận xã hội : Phân tích, cảm nhận về tác phẩm, sau đó liên hệ thực thế. Đây là kiểu bài nghị luận về vấn đề  xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học
Dàn ý của từng kiểu bài :Các em bấm vào link tương ứng để đọc bài viết hướng dẫn cụ thể cách làm các dạng đề  nghị luận văn học thường gặp nhé:
1. Dàn ý cho Dạng đề phân tích cảm nhận về một bài thơ, đoạn thơ, một khía cạnh nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
https://thptxuyenmoc.edu.vn/cach-lam-dang-de-nghi-luan-ve-bai-tho-doan-tho
2. Dàn ý cho Dạng đề phân tích cảm nhận về đoạn trích văn xuôi:
https://thptxuyenmoc.edu.vn/cach-lam-bai-nghi-luan-ve-doan-trich-van-xuoi
3. Dàn ý cho Dạng đề nghị luận về tình huống truyện:
https://thptxuyenmoc.edu.vn/cach-lam-dang-de-phan-tich-tinh-huong-truyen-trong-tac-pham-van-hoc
4. Dàn ý cho Dạng đề phân tích/ cảm nhận nhân vật, chi tiết trong tác phẩm…
https://thptxuyenmoc.edu.vn/cach-lam-dang-de-phan-tichcam-nhan-nhan-vat-trong-tac-pham
5. Dàn ý cho Dạng đề so sánh, đối chiếu: hai nhân vật, hai chi tiết, hai tư tưởng, hai đoạn thơ, hai hay nhiều bài thơ…
https://thptxuyenmoc.edu.vn/huong-dan-lam-dang-de-so-sanh-hai-doan-tho
6. Dàn ý cho Dạng đề bình luận một ý kiến bàn về văn học:
https://thptxuyenmoc.edu.vn/nghi-luan-ve-y-kien-ban-ve-van-hoc
7. Dàn ý cho Dạng đề nghị luận hai ý kiến bàn về văn học:
https://thptxuyenmoc.edu.vn/dan-y-cho-kieu-bai-nghi-luan-hai-y-kien-ban-ve-van-hoc
 
8. Dàn ý cho dạng đề tích hợp nghị luận xã hội :
https://thptxuyenmoc.edu.vn/nghi-luan-ve-van-de-xh-trong-tac-pham-van-hoc
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *