Đoạn văn nghị luận xã hội: Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lí trí

Đoạn văn nghị luận xã hội hay. Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến sau: *’Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lí trí” (La Fontaine)
Bài làm :
Gắn kết những yếu tố ngỡ rằng rất mâu thuẫn, đối lập (suy nghĩ với trái tim, cảm xúc với lí trí), ý kiến trên đã nhắc nhở chúng ta cần có sự kết hợp hài hòa giữa lí trí và tình cảm, cảm xúc để có sự cân bằng trong cuộc sống. Quả thật, khi tìm giải pháp cho một vấn đề, người ta cần suy nghĩ và hành động tuân theo lí trí. Nhưng khi đã đủ hiểu biết, chúng ta nhận thấy rằng có những việc, nhất là trong lĩnh vực tình cảm, đôi khi cũng cần phải nghe theo cảm xúc. Đến một mức độ cao hơn, những hiểu biết lí trí và xúc cảm hoà quyện vào nhau, thông nhất với nhau một cách không thể tách rời và mỗi hành động đạo đức, mặc dù có tính xúc cảm, vẫn luôn ẩn giấu bên trong tiếng nói của lí trí. Mỗi cá nhân cần tránh những suy nghĩ cảm tính nhưng cũng cần hạn chế cách sống lí tính cực đoan sẽ khiến con người khô khan cảm xúc, hành động duy lí cứng nhắc. Chúng ta nên căn cứ và sử dụng hợp lý cả hai phương diện này trong việc giải quyết, xem xét mọi vấn đề sao cho “thấu tình đạt lí”, làm nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Thầy Phan Danh Hiếu, Nguyễn Phước Bảo Khôi ( chủ biên )

Xem thêm : Bộ đề Nghị luận xã hội 200 chữ : Nghị luận xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *