Đề tự kiểm tra giải tích 12 – Toán 12

 Đề 1 trang 224 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

2) Đồ thị của (1) được suy ra từ đồ thị (C) bằng cách giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành và lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành

Đề 2 trang 225 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

ĐỀ 2.

Câu 1 trang 225 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12 (4,5 điểm)

 Đề 3 trang 225 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

ĐỀ 3.

Câu 1 trang 225 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12 (4 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *