Đề Nghị luận xã hội: Giá trị của học thức

Đề Bài: Hãy viết bài văn nghị luận khoảng 400-600 từ bình luận ý kiến sau:
“Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người”
*Yêu cầu:
Bài viết cần làm rõ những ý cơ bản sau:
1. Giải thích câu nói:
– “Bộ lông làm đẹp con công: Đối với con công, sức hấp dẫn của nó nằm ở bộ lông, chính vì thế bộ lông là thứ đẹp đẽ nhất mà người ta thấy được từ nó.
– “Học vấn làm đẹp con người”: Ở xã hội ngày nay học vấn rất quan trọng, nó đánh giá địa vị, trình độ hiểu biết của mỗi con người, khi chúng ta có kiến thức thì chúng ta sẽ có những vẻ đẹp, vẻ đẹp riêng ẩn trong mỗi con người.
Học vấn là toàn bộ những tri thức, hiểu biết mà con người học hỏi, tích luỹ qua quá trình sống, học tập và làm việc.
–> Ý cả câu nói: đề cao giá trị, vai trò của học vấn làm nên vẻ đẹp của con người. Không phải vẻ đẹp hình thức trang sức bề ngoài mà là vẻ đẹp chiều sâu, thước đo giá trị của con người.
2. Bình luận:
Đây là ý kiến đúng đắn, sâu sắc. Bởi vì:
– Học vấn không phải là thứ sẵn có của con người. Để có học vấn, con người phải học hỏi, tích luỹ tri thức, trau dồi, trải nghiệm… làm phong phú vốn sống và hiểu biết của mình.
– Học vấn làm đẹp con người vì nhờ có học vấn, nhờ có tri thức mà con người hơn tất cả các loài khác trên trái đất; con người tiến tới văn minh, cải tạo bản thân và hoàn cảnh và ngày một hoàn thiện mình.
– Học vấn, tri thức là sức mạnh của con người. Giá trị của học vấn là giá trị bất biến, không nhất thời như những giá trị vẻ đẹp hình thức khác (lấy dẫn chứng minh hoạ).
3 Mở rộng, nâng cao vấn đề, liên hệ thực tiễn:
– Đề cao, coi trọng học vấn cũng như sự học là tư tưởng mang tính truyền thống của ông cha ta từ ngàn xưa cũng như của tổ tiên loài người. Đạo học của người Việt Nam được chú trọng qua rất nhiều câu thành ngữ như Tôn sư trọng đạo, Người không học như ngọc không mài; Đạo Nho cũng dạy: Nhân bất học bất tri lí, ấu bất học, lão hà vi?…
– Phê phán thái độ coi nhẹ, xem thường học vấn cũng như sự thiếu cố gắng, nỗ lực trong học tập của nhiều bạn trẻ hiện nay.
– Đất nước trong thời kì hội nhập và phát triển, tri thức, học vấn chính là cánh cửa để chúng ta bước vào toàn cầu hoá, mỗi bạn trẻ cần ý thức được vai trò, trách nhiệm và cơ hội của bản thân và tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn để phát triển bản thân và hoà nhập cộng đồng, góp sức vào công cuộc dựng xây đất nước trong thời kì mới .
********************Hết******************
Nguyễn Thế Anh – THPT Hoa Lư A – Ninh Bình.
Xem thêm  : Những bài văn nghị luận xã hội hay lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *