Đề đọc hiểu Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ
Di sản văn hóa không chỉ được coi là tài sản có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ, mà còn là một nguồn lực to lớn góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Di sản văn hóa là một lĩnh vực được quan tâm đặc biệt, huy động được nhiều sự đóng góp của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị. Hiện nay, vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đang là vấn đề bức thiết. Gần đây báo chí liên tiếp đưa tin về hiện tượng thương mại hóa trong lễ hội của người Việt Nam, nạn trộm cắp buôn bán cổ vật, tình trạng lấn chiếm di tích, danh lam thắng cảnh; hiện tượng xây dựng trái phép, tu bổ di tích sai nguyên tắc, hiện tượng chen lấn xô đẩy, tranh cướp trong lễ hội…Xuất phát từ lí do này, Admin đã sưu tầm và biên soạn đề  đọc hiểu về Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ , đây là câu hỏi 3 điểm trong đề thi thử THPT quốc gia Ngữ văn.
Đề bài :
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
(1) Hiện nay, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng còn nhiều bất cập. (2) Nguy cơ thất truyền, mai một của nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể và sự xuống cấp của các di tích lịch sử vẫn còn ở mức báo động; việc phát huy giá trị các lễ hội truyền thống còn nhiều hạn chế, hiện tượng thương mại hóa trong lễ hội chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả; sự hạn hẹp về kinh phí để bổ sung hiện vật cho bảo tàng; nạn trộm cắp buôn bán cổ vật vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng lấn chiếm di tích, danh lam thắng cảnh; hiện tượng xây dựng trái phép, tu bổ di tích sai nguyên tắc chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời…
(Giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ – Nguyễn Bá Khiêm)
Câu hỏi
Câu 1: Hãy ghi lại câu văn nêu chủ đề của đoạn trích.(0,25 đ)
Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả đã sử dụng những thao tác lập luận nào?(0,5 đ)
Câu 3: Hãy tìm thành phần phụ trong câu văn số (1) và gọi tên thành phần đó(0,25 đ)
Câu 4: Theo anh/chị, cần làm gì để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc?
Trả lời trong khoảng 10 dòng (0,5 đ)
 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn

Đọc hiểu (3,0 điểm)
Câu 1: Câu chủ đề của đoạn là “Hiện nay, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng còn nhiều bất cập”. Tìm đúng câu chủ đề được 0,25 điểm.
Câu 2: Những thao tác lập luận : bình luận, chứng minh. Nêu đúng 01 thao tác lập luận được 0,25 điểm.
Nếu các em chưa nhớ các thao tác lập luận thì đọc lại lí thuyết về các thao tác lập luận trong văn nghị luận nhé
Các thao tác lập luận
Câu 3: Thành phần phụ trạng ngữ ” Hiện nay”. Nêu đúng được 0,25 điểm.
Câu 4: Các em cần nêu được một số giải pháp để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc như:

  • Phát huy các giá trị lễ hội truyền thống
  • Ngăn chặn nạn thương mại hóa lễ hội, ăn cắp cổ vật…
  • Giáo dục ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc cho nhân dân, nhất là giới trẻ
  • Nhà trường cần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, có 2 nội dung liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Tổ chức đời sống văn hóa tinh thần trong nhà trường gắn với việc khai thác văn hóa dân gian; chăm sóc di sản gắn với tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa.
  • Các ngành liên quan cần phối hợp xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về giáo dục di sản, như hướng dẫn tổ chức học tập ở các bảo tàng, di tích, thư viện, danh lam thắng cảnh;  biên soạn tài liệu giới thiệu di sản vật thể và phi vật thể một cách hoàn chỉnh; lập website về di sản. Di sản văn hóa là một bộ phận rất quan trọng của nền văn hóa dân tộc; là chứng tích cho sự phát triển của cộng đồng. Nhân dân lao động vừa là chủ nhân, vừa là lực lượng nòng cốt để xây dựng nên kho tàng di sản văn hóa ấy. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm của toàn dân và của cả xã hội
  • Viết trong khoảng 10 dòng , diễn đạt  lưu loát và nêu được từ 01 giải pháp đúng được 0,5 điểm. Các em có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, được phép cộng trừ 1 dòng,  không nên viết quá dài hoặc quá ngắn nhé!

Xem thêm :Tuyển tập bộ đề đọc hiểu ôn thi THPT Quốc gia ngữ văn
Xem thêm :Tổng hợp những đề thi về các tác phẩm trọng tâm lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *