Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận – Ngữ văn 12

Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận – Ngữ Văn 12

I. LỐI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM

1. Tìm hiểu những đoạn trích trong SGK và cho biết việc nêu luận điểm mắc lỗi là gì?

a. Ở đoạn văn a, luận điểm nêu ra là: “Cảnh vật trong bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến thật là vắng vẻ”. Luận điểm này hợp với luận cứ nêu ra: “Ngõ trúc quanh co”, sóng nước gợn tí…”.

b. Ở đoạn văn b, luận điểm “người làm trai thời xưa… để nở mày, mở mặt với thiên hạ…” dài dòng, không nêu được trọng tâm của luận điểm.

c. Ở đoạn văn c, giữa luận điểm: “Văn học dân gian ra đời từ phát triển”, với luận cứ tiếp theo: “nhắc đến nó… cuộc sống” rời rạc và không có sự 1 liên kết về nội dung.

2. Chữa lại các đoạn văn, nêu rõ luận điểm cần trình bày (xem SGK).

a. Ở đoạn văn a, nên thay từ “vắng vẻ” bằng một tính từ khác để phù hợp với các luận cứ.

b. Ở đoạn văn, luận điểm chỉ cần ngắn gọn “người làm trai thời xưa luôn mang bên mình món nợ công danh”.

c. Ở đoạn văn c, luận điểm cần sửa lại là: văn học dân gian là kho tàng kinh nghiệm của cha ông được đúc kết từ xưa.

II. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ

1. Chỉ rõ các lỗi nêu luận cứ (SGK)

Gợi ý: Lỗi nêu luận cứ: dẫn thơ sai, luận cứ đưa ra chưa chính xác.

2. Lỗi luận cứ trong đoạn viết về Hai Bà Trưng (SGK).

” Gợi ý” Lỗi nêu luận cứ: luận cứ sai (không phải hai thế kỉ, và cũng không phải đất nước ta đã thắng lợi hoàn toàn; luận cứ đưa ra cũng chưa đủ để chứng minh cho luận điểm (đất nước ta anh hùng, hào kiệt đời nào cũng có), lập luận mâu thuẫn.

3. Lỗi luận cứ trong đoạn viết về lịch sử dân tộc (SGK)

Gợi ý: Lỗi luận cứ lộn xộn, không theo trình tự logic

III. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1. Lỗi trong đoạn nói về vai trò người phụ nữ (SGK)

Gợi ý: Lỗi về phương pháp luận: luận cứ không phù hợp với luận điểm. Các luận cứ đều nói về cái đói và nhân vật gắn với cái đói nhưng luận điểm nêu ra lại à: “Nam Cao viết về nông thôn”. Bởi vậy chỉ cần sửa luận điểm là: “Nam Cao viết nhiều về vấn đề miếng cơm manh áo”.

2. Lỗi trong đoạn viết về Nam Cao (SGK)

Gợi ý: Luận cứ không phù hợp với luận điểm

3. Lỗi trong đoạn viết viết của mùa thu (SGK)

Gợi ý: Lỗi luận điểm và luận cứ lộn xộn, không phù hợp.

Soạn văn lớp 12: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

I. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM

Câu 1 + 2: Tìm hiểu những đoạn văn trong SGK và cho biết việc nêu luận điểm mắc lỗi gì? Sau đó sửa lại.

a. Luận điểm của đoạn văn bị lặp ý: lặp từ ngữ ở câu 1, 3 và 4 đều nói về sự vắng vẻ của bài thơ “Thu Điếu” thay vì chỉ cần nêu luận điểm ở câu đầu.

– Sửa: Cảnh vật … tẻo teo, cảnh vật dường như ngưng đọng lại. Phải là một người rất yêu quê hương đất nước, Bắc Bộ, tác giả mới có thể miêu tả cảm xúc chân thật đến thế.

b. Lặp ý ở câu (1) và (3) vì ở 2 câu này đều xoay quanh việc “món nợ công danh” của người làm trai.

– Sửa: …. kẻ tầm thường, theo ông, người làm trai phải tự thẹn với chính mình, phải luôn luôn cố gắng và cống hiến hết mình cho đất nước, cho tổ quốc.

c. Luận điểm nêu ra ở câu đầu không phù hợp với các ý ở những câu sau.

– Sửa: Văn học dân gian là thành quả đúc kết kinh nghiệm của cha ông ta từ xưa đến nay.

II. LỖI SAI LUẬN CỨ

Câu 1+2:

a. Xanh bát ngát --> sâu chót vót

– Sửa: Nắng xuống trời lên sâu chót vót

– Khi “nắng xuống, trời lên thì bầu trời, lòng sông mở ra vừa cao, vừa sâu đến vô tận”.

b. Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hai thế kỉ …. thắng lợi hoàn toàn”.

– Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu dẫn chứng về Hai Bà Trưng.

Cần bổ sung cho phù hợp luận điểm: “Dân tộc ta anh hùng hào kiệt thời nào cũng có”

c. Luận cứ thiếu tính hệ thống, logic. Luận cứ không phù hợp với luận điểm: “Ải Chi Lăng …. Cửa biển Bạch Đằng”.

– Các địa danh này không phải là “tên tuổi”.

III. LỖI VỀ CÁCHTHỨC LẬP LUẬN

Câu 1:

a. Trình bày luận cứ thiếu logic, lộn xộn. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính: “vẻ đẹp và số phận… “.

b. Lỗi về phương pháp lập luận: luận cứ không phù hợp với luận điểm.

Các luận cứ đều nói về cái đói và những nhân vật gắn với cái đói nhưng luận điểm nêu ra lại là: “Nam Cao viết về nông thôn”. Bởi vậy chỉ cần sửa lại luận điểm là: “Nam Cao viết nhiều về vấn đề miếng cơm manh áo”.

c. Luận điểm không rõ ràng: Phần gợi mở mơ hồ, không ăn nhập với phần sau. Luận cứ không phù hợp phạm vi đề tài: “nỗi sầu …. của Đỗ Phủ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *