Câu hỏi đọc hiểu về Chùa đàn Nguyễn Tuân

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:    ” Chưa bao giờ cô Tơ thấy rõ cái đau khổ ngậm ngùi của tiếng đàn đáy buổi này. Tiếng đàn hậm hực, chừng như không thoát hết được vào không gian. Nó nghẹn ngào, liễm kiết (kết tụ lại) cái […]

Read More

Đề đọc hiểu bài ca dao ngoài chương trình

 Đọc bài ca dao sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới                Thương thay thân phận con tằm       Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.                Thương thay con kiến li ti      Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.                Thương thay hạc lánh đường mây      Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.                […]

Read More

Câu hỏi đọc hiểu về truyện Ếch ngồi đáy giếng

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.                                     ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG      Có con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng nọ. Xung quanh chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hàng ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con […]

Read More

Đề đọc hiểu về bài hát Khát vọng Phạm Minh Tuấn

Đọc  văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông Và sao […]

Read More

Đề đọc hiểu về Bắt sấu rừng U Minh Hạ- Sơn Nam

Đọc đoạn “Trích Bắt sấu rừng U Minh Hạ” – Sơn Nam rồi trả lời câu hỏi: Tiếp theo lái xuồng là một bầy sấu, con này buộc nối đuôi con kia, đen ngòm như khúc cây khô dài. Mỗi con sấu, hai chân sau thúc ké trên lưng, hai chân trước tự do, quạt nước cầm […]

Read More

Câu hỏi đọc hiểu về bài thơ Ngày về – Chính Hữu

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm Bụi trường chinh phai bạc áo […]

Read More