Biến trở là gì? Cấu tạo và công dụng của Biến trở, Điện trở dùng trong kỹ thuật và Bài tập – Vật lý 9 bài 10

Biến trở là gì? Cấu tạo và công dụng của Biến trở, Điện trở dùng trong kỹ thuật và Bài tập – Vật lý 9 bài 10

Như các em đã biết về định luật ôm, cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế U giữa 2 đầu mạch và  điện trở R của dây dẫn. Để thay đổi giá trị của cường độ dòng điện chúng ta cần thay đổi giá trị của điện trở R (vì hiệu điện thế U ít thay đổi).

Read More

Thấu kính phân kỳ, Cách dựng ảnh của thấu kính phân kỳ và Bài tập vận dụng – Vật lý 9 bài 45

Thấu kính phân kỳ, Cách dựng ảnh của thấu kính phân kỳ và Bài tập vận dụng – Vật lý 9 bài 45

Hiện này, trong lớp học của các em có khá nhiều bạn phải đeo kính cận, và nếu để ý các em sẽ thấy khi đeo kính thì mắt của bạn đó nhỏ khi bạn bỏ kính ra, hiện tượng này được giải thích như thé nào?

Read More

Thấu kính phân kỳ là gì? Tiêu điểm, Tiêu cự, Quang tâm, Trục chính của thấu kính phân kỳ – Vật lý 9 bài 44

Thấu kính phân kỳ là gì? Tiêu điểm, Tiêu cự, Quang tâm, Trục chính của thấu kính phân kỳ – Vật lý 9 bài 44

Ở bài học trước các em đã biết về thấu kính hội tụ, tiêu điểm, tiêu cự, quang tâm, trục chính và cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại thấu kính khác, đó là thấu kính phân kỳ.

Read More