Cách tính theo công thức hoá học hợp chất và bài tập vận dụng – hoá 8 bài 21

Cách tính theo công thức hoá học và bài tập vận dụng – hoá 8 bài 21

Nếu biết công thức hoá học của 1 chất các em có thể xác định được tỉ lệ phần trăm của các nguyên tố đó. ngược lại nếu biết được thành phần phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất, các em cũng có thể xác định được công thức hoá học của nó

Read More

Tính chất hoá học của Hidro (H2), ứng dụng của Hidro và bài tập – hoá 8 bài 31

Tính chất hoá học của Hidro (H2), ứng dụng của Hidro và bài tập – hoá 8 bài 31

Hidro H2 là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan rất ít trong nước và nhẹ nhất trong tất cả các khí. Hidro được ứng dụng để làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa hay làm nguồn nguyên liệu để sản xuất ra Amoniac, Axit,…

Read More

Tính chất hoá học của Oxi (O2), tính chất vật lý và bài tập về Oxi – hoá 8 bài 24

Tính chất hoá học của Oxi (O2), tính chất vật lý và bài tập về Oxi – hoá 8 bài 24

Oxi (O2) là nguyên tố hoá học phổ biến và chiếm 49,4% khối lượng vỏ trái đất, Oxi có vai trò quan trọng giúp duy trì sự sống của động thực vật. Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và nặng hơn không khí.

Read More

Điều chế, sản xuất Oxi (O2) trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp – hoá 8 bài 27

Điều chế, sản xuất Oxi (O2) trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp – hoá 8 bài 27

Như đã biết Oxi đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sự sống của động vật, Oxi có nhiều trong không khí nhưng làm sao để có thể tách riêng Oxi để sử dụng, hay điều chế và sản xuất Oxi từ nước và hợp chất của chúng.

Read More