Các dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax và cách giải – Toán lớp 7

Các dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax và cách giải – Toán lớp 7

Hàm số và đồ thị hàm số là nội dung chương 2 trong sách giáo khoa toán 7 tập 1, với các bài học này các em cần ghi nhớ khái niệm của hàm số, tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ và cách vẽ đồ thị hàm số y=ax,…

Read More