Category Archives: Kiến thức lớp 7

Các dạng bài tập toán về đơn thức, đa thức và bài tập – Toán lớp 7

Các dạng bài tập toán về đơn thức, đa thức và bài tập – Toán lớp 7

Đơn thức và đa thức trong toán lớp 7 là kiến thức nền tảng cho nhiều dạng toán ở các lớp cao hơn sau này, vì vậy đây là một trong những nội dung quan trọng mà các em cần nắm vững.

Các dạng toán về số hữu tỉ và bài tập vận dụng – Toán lớp 7

Các dạng toán về số hữu tỉ và bài tập vận dụng – Toán lớp 7

Các em đã được biết tới tập số tự nhiên N, tập số nguyên Z, vậy tập số hữu tỉ là gì? có các dạng toán nào về số hữu tỉ? là thắc mắc của nhiều em học sinh lớp 7.

Các dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax và cách giải – Toán lớp 7

Các dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax và cách giải – Toán lớp 7

Hàm số và đồ thị hàm số là nội dung chương 2 trong sách giáo khoa toán 7 tập 1, với các bài học này các em cần ghi nhớ khái niệm của hàm số, tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ và cách vẽ đồ thị hàm số y=ax,…