Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) – Địa lý 12

Đặc điểm chung của địa hình a) Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp – Đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích. – Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp […]

Read More

Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi – Địa lý 12

Đặc điểm chung của địa hình a) Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp -Đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích. -Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) […]

Read More

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam – Địa lý 12

Nội dung a) Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông lớn và một số đảo, quần đảo. b) Điền vào lược đổ một số địa danh quan trọng. Yêu cầu a) Vẽ lược đồ Việt Nam một cách tương đối chính xác. Tùy theo khổ giấy, có […]

Read More

Bài 2. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ – Địa lý 12

Vị trí địa lí Nước Việt Nam nằm ở phía rìa đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Phần trên đất liền nằm trong khung của tọa độ địa lý sau: điểm cực Bắc ở vĩ độ 23o23’B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà […]

Read More

Hiện tượng phóng xạ, biểu thức Định luật phóng xạ, Công thức tính chu kỳ bán rã – Vật lý 12 bài 37

Hiện tượng phóng xạ, biểu thức Định luật phóng xạ, Công thức tính chu kỳ bán rã – Vật lý 12 bài 37

Năm 1896 Béc-cơ-ren (Becquerel) tìm ra hiện tượng muối urani phát ra những tia có thể tác dụng lên kính ảnh và chứng minh được rằng đó không phải là hiện tượng phát tia Rơn-ghen hay hiện tượng lân quang. Ông đặt tên hiện tượng này là Phóng xạ.

Read More

Tia X (Tia Rơnghen) Tính chất và Công dụng của tia Rơnghen – Vật lý 12 bài 28

Tia X (Tia Rơnghen) Tính chất và Công dụng của tia Rơnghen – Vật lý 12 bài 28

Nhà vật lý người Đức Rơn-ghen người đã khám phá ra tia X, là người đầu tiên trong lịch sử được trao tặng giải Nô-ben về Vật lý. Tia X được ứng dụng nhiều trong thực tế, đặc biệt trong y học như chiếu điện, chụp điện (chụp X quang) để chuẩn đoán các bệnh về tim, phổi, dạ dày, xương,…

Read More