ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP – CHƯƠNG III – Toán 12

Bài 3.63 trang 133 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Bài 3.64 trang 133 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Bài 3.65 trang 133 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Bài 3.66 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Bài 3.67 trang 134 sách bài tập […]

Read More

Bài 2. Phương trình mặt phẳng – Toán 12

Lý thuyết phương trình mặt phẳng Bài tập 7 – Trang 80 – SGK Hình học 12 Bài 5 – Trang 80 – SGK Hình học 12 Bài 5. Cho tứ diện có các đỉnh là A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4),D(4;0;6)A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4),D(4;0;6). a) Hãy viết các phương trình mặt phẳng (ACD) và (BCD) b) Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua cạnh AB và […]

Read More

ĐỀ KIỂM TRA – CHƯƠNG II – Toán 12

Đề 1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Hình học 12 ĐỀ 1 (45 phút) Câu 1 (4 điểm) trang 67 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Cho hình nón (H) có chiều cao bằng h, đường sinh tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 600. a) Tính thể tích khối nón […]

Read More

Bài 2. Mặt cầu – Toán 12

 Lý thuyết mặt cầu Bài 1 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Bài 1. Tìm tập hợp tất cả các điểm trong không gian luôn luôn nhìn đoạn thẳng ABAB cố định dưới một góc vuông.  Bài 2 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Bài 2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCDS.ABCD có […]

Read More