Lực ma sát công thức cách tính, lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ và bài tập – Vật lý 10 bài 13

Lực ma sát công thức cách tính, lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ và bài tập – Vật lý 10 bài 13

Nói đến lực mà sát thường ta nghĩ đến lực cản trở chuyển động, nếu chỉ có lực ma sát thì mọi trục của động cơ sẽ ngừng quay, mọi bánh xe sẽ ngừng lăn. Nhưng nếu không có lực ma sát thì chúng ta không thể đi bộ hay đi xe được, vì sao?

Read More

Chuyển động tính tiến, Momen quán tính và Đặc điểm của vật rắn quay quanh trục cố định – Vật lý 10 bài 21

Chuyển động tính tiến, Momen quán tính và Đặc điểm của vật rắn quay quanh trục cố định – Vật lý 10 bài 21

Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định là hai chuyển động đơn giản nhất của vật rắn. Mọi chuyển động phức tạp của vật rắn đều có thể phân tích thành 2 chuyển động nói trên.

Read More

Công thức tính Quá trình đẳng tích, Định luật Sác-lơ và Bài tập vận dụng – Vật lý 10 bài 30

Quá trình đẳng tích, Định luật Sác-lơ Công thức tính và Bài tập vận dụng – Vật lý 10 bài 30

Trong bài học trước các em đã khảo sát mối quan hệ định lượng giữa thể tích và áp suất của quá trình đẳng nhiệt, vậy nếu thể tích không đổi thì nhiệt độ và áp suất có mối quan hệ như thế nào?

Read More

Quá trình đẳng áp: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng và Bài tập – Vật lý 10 bài 31

Quá trình đẳng áp, Phương trình trạng thái của khí lí tưởng và Bài tập – Vật lý 10 bài 31

Khi nhúng 1 quả bóng bàn bị bẹp vào nước nón thì quả bóng phồng lên, trong quá trình này, cả nhiệt độ, áp suất và thẻ tích của lượng khí chứa trong quả bóng đều thay đổi. Vậy mối liên hệ giữa nhiệt độ, áp suất và thể tích của lượng khí này có phương trình như thế nào?

Read More