Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit – Toán 12

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

1. Phương trình mũ cơ bản và phương trình lôgarit cơ bản

– Phương trình mũ cơ bản có dạng  ax =  b, trong đó a,b là hai số đã cho, a dương và khác 1;

– Phương trình lôgarit cơ bản có dạng

logax = b, trong đó a, b là hai số đã cho, a dương và khác 1;

2. Nghiệm của phương trình mũ cơ bản và phương trình lôgarit cơ bản

– Nếu b ≤ 0 thì ax =  b vô nghiệm; nếu b> 0 thì ax =  b ⇔ x = logab.

– Với mọi b luôn có logax = b ⇔ x = ab.

3. Các phương pháp giải phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản

– Phương pháp đưa về cùng cơ số :

ta thường đưa về cùng cơ số bằng cách sử dụng các công thức sau:

Bài 1 trang 84 sgk giải tích 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2 trang 84 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 85 sgk giải tích 12

Bài 2.30 trang 125 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.31 trang 125 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.32 trang 125 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.33 trang 125 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

 Bài 2.34 trang 125 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.35 trang 125 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.36 trang 126 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.37 trang 126 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.38 trang 126 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *