Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực – Toán 12

Lý thuyết phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 1 trang 140 sgk giải tích 12

Bài 1. Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: −7;−8;−12;−20;−121

Hướng dẫn giải:

±i7 ;        ±i22 ;       ±i23;      ±i25 ;      ±11i.

Bài 2 trang 140 sgk giải tích 12

Bài 3 trang 140 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 140 sgk giải tích 12

 Bài 5 trang 140 sgk giải tích 12

Câu 4.25 trang 209 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.26 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.27 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.28 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

 Câu 4.29 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.30 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.31 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.32 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *