Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit – Toán 12

 Lý thuyết hàm số mũ, hàm số lôgarit

1. Định nghĩa

Hàm số mũ là hàm số có dạng y= ax, hàm số lôgarit là hàm số có dạng  y = logax ( với cơ số a dương khác 1).

2. Tính chất của hàm số mũ y= ax ( a > 0, a# 1).

– Tập xác định: R.

– Đạo hàm: ∀x ∈ R,y= axlna.

– Chiều biến thiên

+) Nếu a> 1 thì hàm số luôn đồng biến

+) Nếu 0< a < 1 thì hàm số lôn nghịch biến

– Tiệm cận: trục Ox là tiệm cận ngang.

– Đồ thị nằm hoàn toàn về phía trên trục hoành (  y= ax  > 0, ∀x), và luôn cắt trục tung taih điểm ( 0;1) và đi qua điểm (1;a).

3. Tính chất của hàm số lôgarit y = logax (a> 0, a# 1).

– Tập xác định: (0; +∞).

– Chiều biến thiên:

+) Nếu a> 1 thì hàm số luôn đồng biến

+) Nếu 0< a < 1 thì hàm số luôn nghịch biến

– Tiệm cận: Trục Oy là tiệm cận đứng.

– Đồ thị nằm hoàn toàn phía bên phải trục tung, luôn cắt trục hoành tại điểm (1;0) và đi qua điểm (a;1).

Bài 1 trang 77 sgk giải tích 12

Bài 2 trang 77 sgk giải tích 12

Bài 3 trang 77 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 78 sgk giải tích 12

Bài 5 trang 78 sgk giải tích 12

Bài 2.18 trang 115 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.19 trang 115 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.20 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.21 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.22 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.23 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

 Bài 2.24 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.25 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 1

Bài 2.26 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.27 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *