Bài 4 – Đường tiệm cận – Toán 12

Lý thuyết đường tiệm cận

3. Chú ý

– Đồ thị hàm đa thức không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, do đó trong các bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm đa thức, ta không cần tìm các tiệm cận này.

 Bài 1 trang 30 sách sgk giải tích 12

Bài 2 trang 30 sách sgk giải tích 12

c)

Bài 1.29 trang 22 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 1.31 trang 23 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *