Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học – Toán 12

Lý thuyết ứng dụng tích phân trong hình học

1. Tính diện tích hình phẳng.

a) Nếu hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x) liên tục t trên đoạn [a;b]; trục hoành và hai đường thẳng x=a;x=b (h.1), thì diện tích S được cho bởi công thức:

Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12′

Bài tập 3 – Trang 121 – SGK Giải tích 12

Bài tập 1 – Trang 121 – SGK Giải tích 12

Bài tập 4 – Trang 121 – SGK Giải tích 12

Bài tập 2 – Trang 121 – SGK Giải tích 12

Bài 3.21 trang 184 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.22 trang 184 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.23 trang 184 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng xác định bởi:

Bài 3.24 trang 184 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 3.25 trang 185 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 3.26 trang 185 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *