Bài 3. Phép chia số phức – Toán 12

Lý thuyết phép chia số phức

Bài 1 trang 138 sgk giải tích 12

Bài 2 trang 138 sgk giải tích 12

Bài 3 trang 138 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 138 sgk giải tích 12

Câu 4.18 trang 207 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.19 trang 207 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.20 trang 207 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.21 trang 207 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

 Câu 4.22 trang 207 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.23 trang 208 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.24 trang 208 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *