Bài 3. Lôgarit – Toán 12

Lý thuyết lôgarit

1. Định nghĩa

Cho hai số dương a, b với a≠1. Nghiệm duy nhất của phương trình ax=b được gọi là

logab ( tức là số α có tính chất là aα= b). Như vậy =aα= b.

2. Loogarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Trong đời sống và trog tự nhiên nghiên cứu, ta thường gặp và thường sử dụng loogarit thập phân và loogarit tự nhiên.

Lôgarit cơ số 10 còn được gọi là loogarit thập phân, số

log10b thường được viết là logb hoặc lgb.

 

4. Sử dụng máy tính cầm tay để tính lôgarit

Cũng giông như tính các lũy thừa, có thể sử dụng máy tính cầm tay để tính lôgarit. Để làm điều này, trước tiên các em phải bảo đảm máy tính đang làm việc trong môi trường tính toán bằng cách án các phím MODE, 1. Các máy CASIO fx-500 MS và CASIO fx-570 MS chỉ có chức năng tính trực tiếp các lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên, để tính các loogarit cơ số khác, các em phải dùng công thức đổi cơ số để đưa bài toán về việc tính hai loại loogarit đó. Máy CASIO fx-5770 ES, ngoài tính năng tính hai lại lôgarit vừa nói, còn có chức năng tính trực tiếp các loogarit với cơ số tùy ý. Các em có thể học được cách sử dụng máy tính cầm tay để tính loogarit qua tìm hiểu các ví dụ sau:

1) Tính log5,63 các em ấn liên tiếp; log, 5, ., 6, 3, màn hình hiện kết quả 0,750508395 ( máy CASIO fx-500MS và CASIO fx- 570MS) hoặc 0,7505083949 ( máy CASIO fx-50 ES).

2) Tính ln4,83 các em ấn liên tiếp: ln, 4, ., 8, 3, màn hình hiện thị kết quả 1.574846468

Bài 1 trang 68 sgk giải tích 12

 Bài 2 trang 68 sgk giải tích 12

Bài 3 trang 68 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 68 sgk giải tích 12

Bài 5 trang 68 sgk giải tích 12

Bài 2.12 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.13 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.14 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.15 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.16 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.17 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *