Bài 3 – Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Toán 12

Lý thuyết giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Bài 1 trang 23 sgk giải tích 12

Bài 2 trang 24 sách sgk giải tích 12

Bài 3 trang 24 sách sgk giải tích 12

Bài 4 trang 24 sách sgk giải tích 12

Bài 5 trang 24 sách sgk giải tích 12

Bài 1.20 trang 19 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

 Bài 1.21 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 1.22 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 1.23 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

 Bài 1.24 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Tìm các giá trị của m để phương trình : x3 – 3x2 – m = 0  có ba nghiệm phân biệt.

Hướng dẫn làm bài:

Đặt f(x) = x3 – 3x2      (C1)

y = m                  (C2)

Phương trình x3 – 3x2 – m = 0 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (C1) và (C2) có ba giao điểm.

Ta có:

Bài 1.25 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Cho số dương m. Hãy phân tích m thành tổng của hai số dương sao cho tích của chúng là lớn nhất.

Hướng dẫn làm bài:

Cho m > 0. Đặt x là số thứ nhất, 0 < x < m , số thứ hai là m – x

Xét tích  P(x) = x(m – x)

Ta có:     P’(x) = – 2x  + m

Bài 1.26 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Tìm hai số có hiệu là 13 sao cho tích của chúng là bé nhất.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi một trong hai số phải tìm là x, ta có số kia là x + 13

Xét tích:

Bài 1.27 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 1.28 trang 20 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Hãy tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0).

Hướng dẫn làm bài:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *