Bài 2. Tích phân – Toán 12

Lí thuyết tích phân

1. Tích phân và tính chất

Định nghĩa. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b] , hiệu số F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên đoạn [a;b] của hàm số f(x).

Bài tập 1 – Trang 112 – SGK Giải tích 12

Bài tập 2 – Trang 112 – SGK Giải tích 12

Bài 2. Tính các tích phân sau:

Bài tập 5 – Trang 113 – SGK Giải tích 12

Bài tập 3 – Trang 113 -SGK Giải tích 12

Bài tập 6 – Trang 113 – SGK Giải tích 12

Bài tập 4 – Trang 113- SGK Toán Giải tích 12

Bài 3.10 trang 177 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.11 trang 177 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.12 trang 178 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.13 trang 178 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.14 trang 178 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.15 trang 179 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.16 trang 179 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

 Bài 3.17 trang 179 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.18 trang 179 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Bài 3.19 trang 179 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *