Bài 2. Hàm số lũy thừa – Toán 12

Lý thuyết hàm số lũy thừa

Bài 1 trang 60 sgk giải tích 12

Bài 2 trang 61 sgk giải tích 12′

Bài 3 trang 61 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 61 sgk giải tích 12

Bài 5 trang 61 sgk giải tích 12

 Bài 2.6 trang 102 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.7 trang 103 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.8 trang 103 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.9 trang 103 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.10 trang 103 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.11 trang 103 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *