Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức – Toán 12

Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3 trang 126 sgk giải tích 12

Bài 1 trang 135 sgk giải tích 12

Bài 2 trang 136 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 136 sgk giải tích 12

Bài 5 trang 136 sgk giải tích 12

Câu 4.8 trang 205 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Thực hiện các phép tính:

a) (2  + 4i)(3 – 5i)  + 7(4 – 3i)

b) (1 – 2i)2 – (2 – 3i)(3 + 2i)

Hướng dẫn làm bài

a) 54 – 19i                                                      b) -15 + i

Câu 4.9 trang 205 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.10 trang 205 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.11 trang 205 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.12 trang 205 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.13 trang 205 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.14 trang 206 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.15 trang 206 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.16 trang 206 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.17 trang 206 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *