Bài 1. Số phức – Toán 12

Lý thuyết số phức

Bài 1 trang 133 sgk giải tích 12

Bài 2 trang 133 sgk giải tích 12

Bài 3 trang 134 sgk giải tích 12

e) Ta có x∈[−2;2] và y∈[−2;2]

Vậy tập hợp các điểm cần tìm là phần mặt phẳng thuộc hình vuông (kể cả cạnh) được giới hạn bởi bốn đường thẳng x=2;x=−2;y=2;y=−2.

Bài 4 trang 134 sgk giải tích 12

Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12

Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12

Câu 4.1 trang 202 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.2 trang 202 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.3 trang 203 sách bài tập (SBT) – Giải tích

Câu 4.4 trang 203 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.5 trang 203 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.6 trang 203 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.7 trang 203 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Có thể nói gì về các điểm biểu diễn hai số phức z1 và z2, biết:

a) |z1| = |z2| ?                                    b)z1=z¯2 ?

Hướng dẫn làm bài

a) Các điểm biểu diễn z1 và z2 cùng nằm trên đường tròn có tâm là gốc tọa độ O.

b) Các điểm biểu diễn z1 và z2 đối xứng với nhau qua trục Ox.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *