Bài 1. Lũy thừa – Toán 12

 Lý thuyết lũy thừa

Bài 1 trang 55 sgk giải tích 12

Bài 2 trang 55 sgk giải tích 12

 Bài 3 trang 56 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 56 sgk giải tích 12

 Bài 5 trang 56 sgk giải tích 12

Bài 2.1 trang 95 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.2 trang 95 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.3 trang 95 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.4 trang 96 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bài 2.5 trang 96 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *