Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • Tin nóng
Tuyển sinh lớp 10: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG THPT... - Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 00:20
Đoàn trường: Dự thảo đại hội đại biểu đoàn trường nhiệm kỳ... - Thứ bảy, 24 Tháng 9 2016 11:01
Tuyển sinh đại học: Thống kê điểm thi THPT QG 2016 - Thứ hai, 01 Tháng 8 2016 14:59
BLUE GREY RED
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
KỶ NIỆM NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10-03 AL), NGÀY TOÀN QUỐC GIẢI PHÓNG 30-4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 01-05


Đề Thi - kiểm tra

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Đề KTHkI môn Địa Lí 1092015 -2016) Đề KTHkI môn Địa Lí 1092015 -2016)

hot!

MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN ĐỊA LÍ 10

Chương/Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Địa lí dân cư

-Trình bày được khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô.

 

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.

-Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế pháp, , Việt Nam và nhận xét.

 

Số đểm: 10,0

= 100 %

 

 

 

Tổng điểm:10

Số điểm: 3,0 = 30 %

Số đểm: 3,0= 30 %

Số đểm: 4,0= 40 %

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN ĐỊA LÍ 10

Câu 1( 3đ): Trình bày khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng của tỉ suất sinh thô?.

Câu 2(3đ): Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư?.

Câu 3(4đ): Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp và Việt Nam năm 2000 theo bảng số liệu sau và nhận xét?.

Tên nước

Chia ra %

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Pháp

5.1

27.8

67.1

Việt Nam

68.0

12.0

20.0

 

ĐÁP ÁN:

Câu 1: 3đ

-         Khái niệm: 1đ

-         Các nhân tố ảnh hưởng: 2

Câu 2: 3đ

+  Caùc nhaân toá töï nhieân: Khí haäu, nöôùc, ñòa hình, ñaát, khoaùng saûn.

+  Caùc nhaân toá kinh teá –xaõ hoäi :

Phöông thöùc saûn xuaát, trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát, tính chaát cuûa neàn kinh teá …

 

Câu 3: 4đ

Tính độ (0.5)

Biểu đồ bán kính bằng nhau( vẽ chính xác, khoa học)(1)

Tên biểu đồ(1)

Chú thích: (0.5)

Nhận xét:(1) - Pháp

- Việt Nam

-         Giải thích:

 

Đề kiểm tra HKI môn Địa lớp 11 (2015 -2016) Đề kiểm tra HKI môn Địa lớp 11 (2015 -2016)

hot!

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN ĐỊA LÍ: LỚP 11
THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1: (4,0 điểm) Cho bảng số liệu:

GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 1990 và năm 2010 (Đơn vị: %)

Năm

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1990

7

25

68

2010

0.9

20.4

78.7

 

Vẽ biểu đồ hình tròn  thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì năm 1990 và năm 2010. Nhận xét.

Câu 2:(3đ) Trình bày sự ra đời, quy mô, mục tiêu của Liên minh châu Âu( EU).

Câu 3: (3đ)  Giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành và theo lãnh thổ của Hoa Kì.

 

ĐÁP ÁN

Câu 1:

-         Vẽ biểu đồ: đúng, đẹp, chính xác                                                         3 đ

Lưu ý:

+ Thiếu hoặc sai  tên biểu đồ, số liệu:                                                 trừ 0,5 đ

+ Chia tỉ lệ sai chỉ cho tối đa:                                                                      1 đ

-         Nhận xét :                                                                                             1 đ

Câu 2:

-         Sự ra đời của EU :                                                                                1 đ

-         Quy mô :                                                                                               1 đ

-         Mục tiêu :                                                                                              1 đ

Câu 3 :

-         Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của Hoa Kì : Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hiện đại.                                                                                              0.5 đ

-         Giải thích :                                                                                             1 đ

-         Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của Hoa Kì : Từ vùng Đông Bắc xuống phía Nam và sang phía Tây                                   0.5 đ

-         Giải thích                                                                                              1 đ

 

 

ĐÁP ÁN ĐỊA HỌC KÌ II K 12 ĐÁP ÁN ĐỊA HỌC KÌ II K 12

hot!

ĐÁP ÁN ĐỊA HỌC KÌ II- K 12 (2012-2013)

 

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

 

Câu I

(3,0 điểm)

 

 

1. Nêu ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lí nước ta.(1,0 điểm)

- Quy định thiên nhiên nước ta nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Nằm liền kề vành đai sinh khoáng nên giàu tài nguyên sinh vật và tài nguyên khoáng sản.

- Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng.

- Nằm trong vùng hay có thiên tai

0,25

    0,25

 

0,25

0,25

2. Cho bảng số liệu

a. Tính bình quân lương thực đầu người nước ta giai đoạn 1995- 2008. (1,0 điểm)

 

 

Năm

1995

1999

2003

2008

BQLTĐN

(kg/ người)

363

433

469

509

   (Một năm đúng được 0,25 điểm)

1,0

 

 

 

 

b. Nhận xét mối quan hệ dân số và sản lượng lương thực nước ta trong giai đoạn 1995-2008. (1,0 điểm)

 

- Dân số nước ta từ 1995-2008 tăng 1,18 lần.

- Sản lượng lương thực từ 1995-2008 tăng 1,65 lần

- Dân số tăng, sản lượng lương thực cũng tăng để đáp  ứng nhu cầu số dân tăng thêm.

- Sản lượng lương thực tăng nhiều hơn mức tăng dân số, từ đó cho thấy tình hình sản xuất lương thực nước ta ngày càng phát triển, an ninh lương thực được đảm bảo.

0,25

0,25

0,25

 

0,25

Câu II

(3,0điểm)

 

 

 

a. Vẽ biều đồ tròn (2,0 điểm)

 

- Xử lí số liệu tính % và tính bán kính (R)

- Vẽ 2 biểu đồ tròn, vẽ biểu đồ khác không cho điểm

- Vẽ biểu đồ năm 2005 có R lớn hơn R năm 1995, vẽ đẹp, chính xác, có số liệu đầy đủ, kí hiệu, tên biểu đồ, chú thích.

(Vẽ sai hoặc thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm)

0,5

1.5

b. Nhận xét biểu đồ. (1,0 điểm)

 

- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế

của Đông Nam Bộ có sự thay đổi từ năm 1995- 2005

+ giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước (số liệu)

+ tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (số liệu)

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất, khu vực Nhà nước luôn thấp (số liệu)

0,5

 

 

 

 

     0,5

Câu III. (2,0 điểm)

 

 

1. Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy kể các trung tâm công nghiệp theo qui mô ở Duyên Hải Nam Trung Bộ và các ngành công nghiệp mỗi trung tâm. (1,0 điểm)

 

- Đà Nẵng: cơ khí, điện tử, chế biến nông sản, sản xuất giấy, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa dầu, đóng tàu…

- Nha Trang: cơ khí, điện tử, chế biến nông sản, sản xuất giấy, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa dầu…

- Quảng Ngãi: cơ khí, chế biến nông sản, sản xuất giấy.

- Quy Nhơn: cơ khí, điện tử, chế biến nông sản, sản xuất giấy, sản xuất vật liệu xây dựng.

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

 

2. Trình bày định hướng chính trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng. (1,0 điểm)

 

* Tiếp tục giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

* Trong nội bộ từng ngành:

- Khu vực I:

 • Giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thủy sản
 • Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi
 • Giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trong cây công nghiệp, cây ăn quả.

- Khu vực II: Hình thành ngành công nhiệp trọng điểm: chế biến LTTP, dệt may và da giày, sản xuất vật liệu xây dựng…

- Khu vực III: Phát triển du lịch, các dịch vụ khác tài chính, ngân hàng, GD- đào tạo…

0,25

 

    0,25

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

 

Câu IV.a.

( 2,0 điểm)

 

Trình bày thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối với phát triển kinh tế xã hội nước ta. (2,0 điểm)     

 

* Thế mạnh:

- Khoáng sản: giàu tài nguyên khoáng sản: than, sắt, đồng, apatit… là nguyên liệu để phát triển công nghiệp

- Rừng và đất trồng: là cơ sở phát triển lâm-nông  nghiệp

+ Rừng: giàu thành phần loài, nhiều loài quý hiếm…

+ Đất trồng: thích hợp hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc.

- Thủy điện: giàu tiềm năng trên các sông

- Du lịch: khí hậu trong lành, mát mẻ thích hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.

* Hạn chế:

- Địa hình núi non hiểm trở, sườn dốc, phát triển giao thông khó khăn, khai thác tài nguyên trở ngại , giao lưu KTXH khó khăn.

- Thiên tai thường xảy ra lũ quét, lũ nguồn, xói mòn, mưa đá, dông, lốc, rét đậm, rét hại….

 

0,5

 

0,5

 

 

 

0,25

0,25

 

 

0,25

 

0,25

Câu IV.b.

( 2,0 điểm)

2. Trình bày phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa ở Đông Nam Bộ. (2,0 điểm)

 

- Vùng biển có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển:  khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản, phát triển du lịch biển, và GTVT biển.

- Việc khai thác dầu khí với quy mô ngày lớn đã tác động mạnh đến sự phát triển của vùng

- Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các dịch vụ  khai thác dầu khí  thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của vùng

- Cần chú ý bảo vệ môi trường biển trong quá trình khai thác, vận chuyển dầu khí.

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

 

0,5

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

hot!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2013

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                             Môn thi: ĐỊA LÍ- Thời gian: 90 phút

 

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I. (3,0 điểm)

        1. Nêu ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lí nước ta.

        2. Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995-2008

 

Năm

1995

1999

2003

2008

Số dân (nghìn người)

71995

76596

80468

85122

Sản lượng lương thực (nghìn tấn)

26142

33150

37706

43305

 1. Tính bình quân lương thực đầu người nước ta giai đoạn 1995- 2008
 2. Nhận xét mối quan hệ dân số và sản lượng lương thực nước ta trong giai đoạn 1995-2008.

Câu II. (3,0 điểm)

         Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế

của vùng Đông Nam Bộ ( giá so sánh 1994)

                                                                                                      (đơn vị: tỉ đồng)

Giá trị sản xuất công nghiệp

1995

2005

Tổng số

50508

199622

Nhà nước

19607

48058

Ngoài Nhà nước

9942

46738

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

20959

104826

 

          a. Vẽ biều đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế

của Đông Nam Bộ năm 1995 và 2005.

          b. Nhận xét biểu đồ.

Câu III. (2,0 điểm)

 1. Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy kể các trung tâm công nghiệp theo qui mô ở Duyên Hải Nam Trung Bộ và các ngành công nghiệp mỗi trung tâm.

        2.  Trình bày định hướng chính trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh chọn một trong hai câu sau:

Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn( 2,0 điểm)

         Trình bày thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối với phát triển kinh tế xã hội nước ta.      

Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao( 2,0 điểm)

         Trình bày phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa ở Đông Nam Bộ.

 

 

 

……………Hết……………

Giám thị không giải thích gì thêm.

 

Họ và tên thí sinh:………………………………………Số báo danh:…………………………………….

Chữ ký giám thị 1:………………………………Chữ ký giám thị 2:……………………………………...

 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 10 NH 2012-2013 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 10 NH 2012-2013

hot!

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ 10 HỌC KÌ II, NH 2012 - 2013

A. KIẾN THỨC.

I. ĐỊA LÍ NGÀNH DỊCH VỤ.

 1. Vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
 2. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
 3. Vai trò của ngành thương mại, đặc điểm của thị trường thế giới.

II. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

 1. Khái niệm về môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững
 2. Một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững ở các nhóm nước.

B. KĨ NĂNG.

 1. Phân tích bảng số liệu về một số ngành dịch vụ, về các vấn đề môi trường (sự suy giảm tài nguyên rừng, sự suy giảm đa dạng sinh học…)
 2. Vẽ và phân tích biểu đồ đồ cột, biểu đồ tròn , biểu đồ kết hợp cột và đường).
Trang 1 trong tổng số 8
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
BVU-14

Hình ảnh hoạt động

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
image
image
image
image
image
image
image

Đại hội công đoàn và hội khuyến học năm học 2012-2013

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo VN: 20-11-2012

Hội thi tìm hiểu sức khỏe sinh sản trường THPT Xuyên Mộc

Hội thao ngày 20-11 của GV cụm Xuyên Mộc

Hội thi Hoa Trạng Nguyên khối 12 năm học 2011-2012

Khối 12 năm học 2011-2012

Hội thi tiếng hát dân ca năm học 2011-2012

img
img
img
img
img
img
img

Liên kết

gddh gddh GDTHBannerTS2010
gddh
gdpt
hssv
BannerTS2010 dantrivietnamnet
tuoitre
thanhnien

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1192
mod_vvisit_counterHôm qua4106
mod_vvisit_counterTuần này1192
mod_vvisit_counterTuần trước23852
mod_vvisit_counterTháng này64823
mod_vvisit_counterTháng trước120022
mod_vvisit_counterTất cả7002802

We have: 13 guests, 2 bots online
Your IP: 54.161.45.156
 , 
Today: Tháng 4 22, 2018

Khuyến học

Tuyển sinh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tùy bút

Cựu học sinh

Hồi ức học trò

Hồi ức học trò

  HỒI ỨC THỜI HỌC TRÒ   Mình và bạn không phải là hai người bạn thân,...

Đọc thêm...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com