Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Tin nóng
Tuyển sinh lớp 10: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG THPT... - Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 00:20
Đoàn trường: Dự thảo đại hội đại biểu đoàn trường nhiệm kỳ... - Thứ bảy, 24 Tháng 9 2016 11:01
Tuyển sinh đại học: Thống kê điểm thi THPT QG 2016 - Thứ hai, 01 Tháng 8 2016 14:59
BLUE GREY RED
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
KỶ NIỆM NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10-03 AL), NGÀY TOÀN QUỐC GIẢI PHÓNG 30-4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01-05

QUY ĐỊNH: Về đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013 – 2014

SỞ GD&ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU     

TRƯỜNG THPT XUYÊN MỘC

Số:  34  /THPT XM

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Xuyên Mộc, ngày 30 tháng 9  năm 2013

 

QUY ĐỊNH

Về đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học 2013 – 2014

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường THPT Xuyên Mộc

Trường THPT Xuyên Mộc xây dựng quy định  về xếp loại thi đua cán bộ - giáo viên – nhân viên như sau:

 

  1. I. NỘI DUNG VÀ CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA HÀNG THÁNG
  2. 1. Giờ dạy

* Mỗi giáo viên (GV) phải thực hiện nghiêm túc giờ dạy được phân công theo thời khóa biểu.

* Đánh giá giờ dạy theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

* Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm trong việc lên kế hoạch dự giờ để đánh giá giờ dạy của từng giáo viên trong từng tháng.

* Mỗi học kì mỗi giáo viên phải được dự giờ và đánh giá ít nhất là 1 tiết, học kì 1 có thể dùng tiết hội giảng tổ để đánh giá. Kết quả tiết dự giờ đánh giá được đưa vào xếp loại thi đua cuối tháng, dùng làm cơ sở để đánh giá chuyên môn cuối học kì. Tiết dạy để đánh giá phải có tổ trưởng hoặc tổ phó  hoặc đại diện của BGH và ít nhất là một giáo viên cùng bộ môn tham dự.

Giáo viên được phân công hướng dẫn tập sự (GVHDTS) thì phải dự ít nhất 1 tiết/2 tuần/tháng  của giáo viên đang tập sự, GVHDTS thực hiện nhận xét, đánh giá để làm cơ sở xếp loại về chuyên môn cuối năm cho GV tập sự mà không dùng để xếp loại thi đua, các tiết dự này không tính trong tiêu chuẩn dự giờ  hàng tháng của GVHDTS

* Các tiết dự do BGH bố trí cũng được tính vào thi đua hàng tháng. Các tiết do các giáo viên tự kết hợp với nhau dự để hoàn thành tiêu chuẩn dự giờ hàng tháng hoặc trao đổi học tập chuyên môn lẫn nhau thì không đưa vào đánh giá xếp loại thi đua.

 

* Các giờ được đưa vào đánh giá thi đua sẽ cho điểm theo mức sau:

- Loại 1: Đạt 25 điểm, nếu tất cả các tiết dạy đều xếp loại giỏi hoặc 2 giỏi một khá hoặc tiết hội giảng tổ đạt loại giỏi.

- Loại 2: Đạt 20 điểm, nếu các tiết dạy đạt khá trở lên hoặc có 2 tiết đạt khá trở lên và một tiết trung bình hoặc tiết hội giảng tổ đạt loại khá.

- Loại 3: Đạt 15 điểm, nếu các tiết dạy đạt trung bình trở lên hoặc có 2 tiết đạt TB trở lên và một tiết yếu hoặc tiết hội giảng tổ đạt loại trung bình

- Loại 4: Đạt 0 điểm cho trường hợp còn lại.

Nếu không tổ chức đánh giá giờ dạy thì không tính mục này, chứ không phải cho mục này là 25 điểm.

* Việc đánh giá công tác chuyên môn của nhân viên sẽ căn cứ vào nhiệm vụ được giao, căn cứ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định để quy điểm theo mức độ hoàn thành tốt/hoàn thành khá/ hoàn thành trung bình/không hoàn thành theo mức điểm 25/20/15/0

  1. 2. Hồ sơ chuyên môn: gồm KHGD, KHBD (Giáo án) và các loại sổ sách

- Loại tốt được đánh giá là   25 điểm.

- Loại khá                               20 điểm.

- Loại trung bình                    15 điểm.

- Loại yếu                                 0 điểm.

* Hồ sơ chuyên môn phải thực hiện theo đúng quy định, cả việc lên lịch báo giảng.

* Việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn sẽ thực hiện thường xuyên vào lúc họp tổ hàng tháng, người được phân công kiểm tra ghi vào sổ họp cá nhân mình ngày tháng, nhận xét và xếp loại hồ sơ chuyên môn của người được tổ giao nhiệm vụ kiểm tra.

* Ban giám hiệu, tổ trưởng kiểm tra đột xuất giáo án của giáo viên trước các tiết dạy, kết quả đó được tổng hợp đánh giá vào cuối mỗi tháng và đưa vào đánh giá xếp loại thi đua trong tháng.

* Cuối mỗi học kỳ Ban kiểm tra chỉ kiểm tra sổ sách để đánh giá xếp loại mà không kiểm tra giáo án.

Đối với nhân viên: Tùy theo chức năng nhiệm vụ để đánh giá các loại hồ sơ.

3.Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các nề nếp

- Thực hiện các quy định về kỷ luật lao động tuân theo quy tắc đề ra.

- Thực hiện chương trình: Đúng, không nhanh không chậm quá. Nếu chậm thì giáo viên tìm thời gian để bố trí dạy bù trong tháng có tiết nghỉ hoặc chậm nhất là tuần đầu tiên của tháng liền kế, không để cuối học kỳ mới dạy bù dồn ép học sinh (các ngày nghỉ chung toàn trường, nhà trường sẽ bố trí dạy bù). Khi dạy bù GV phải đăng kí vào sổ dạy bù ở phòng quản sinh để BGH kiểm tra. Đăng ký dạy bù nhưng không dạy xem như bỏ tiết dạy.

- Vì công việc gia đình hoặc ốm đau đột xuất giáo viên đều phải xin phép lãnh đạo trực. Trực Quản sinh không được BGH ủy quyền cho phép giáo viên nghỉ. Việc xin phép sau đều xem là không hợp lệ.

- Khi xin nghỉ, trong đơn xin phép giáo viên phải ghi rõ số tiết trong ngày nghỉ, thứ tự tiết trong buổi, ở lớp nào, giáo viên nào dạy thay và phải có chữ ký của giáo viên nhận dạy thay. Nếu nghỉ trong 01 ngày thì tổ trưởng duyệt và báo cáo với người trực BGH. Nếu nghỉ quá 01 ngày thì tổ trưởng ghi ý kiến xác nhận số tiết bố trí dạy thay được, không bố trí được và đề xuất BGH xem xét giải quyết. Nếu đơn xin phép không đủ các thông tin nói trên thì không được duyệt có phép. Giáo viên tự ý đổi tiết, tự ý nhờ người dạy thay mà không thông qua BGH là vi phạm quy chế làm việc, người nhận dạy thay cũng vi phạm.

- Sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học và các đồ dùng thiết bị (trong điều kiện  nhà trường có). Các môn có tiết thực hành – thí nghiệm, các tổ chuyên môn phải lập kế hoạch để không bị chồng chéo, dồn nén vào cùng một khoảng thời gian; giáo viên phải thực hiện việc đăng ký sử dụng phòng thực hành đúng quy định. Việc sử dụng đồ dùng ở phòng thí nghiệm đảm bảo nội quy, không để mất mát hư hỏng. Nếu GV phụ trách hoặc GV dạy làm hỏng hay mất mát phải bồi thường theo tiền giá gốc (nếu học sinh làm hỏng, mất mát thì GVBM có trách nhiệm làm việc với học sinh, với lớp để giải quyết việc bồi thường thỏa đáng).

- Không thực hiện tiết thực hành, thí nghiệm trừ 2 điểm/ 1 tiết.

- Không sử dụng đồ dùng dạy học đã lên kế hoạch trừ 1 điểm/1 tiết

- Nhập điểm chậm theo quy định (so với lịch) hạ một bậc thi đua trong tháng đó. - Các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kỳ phải chấm và trả bài cho học sinh đúng theo quy định (sau 1 tuần kể từ ngày kiểm tra đối với bài 15 phút, hai tuần với bài 1 tiết). Nếu thực hiện trễ trừ 2 điểm/lớp/ 1 lần.

- Việc phê sổ đầu bài:

+ Không phê chung chung như lớp ồn, lớp không làm bài tập,... phải ghi đầy đủ, cụ thể  các mục theo quy định chuyên môn. Nếu phê sổ đầu bài chung chung thì trừ 10 điểm/ một lần.

+ Không phê sổ đầu bài bằng viết đỏ, khi sửa dùng viết đỏ, không dùng viết xóa, không được phê trước tiết dạy. Cuối mỗi tuần GV chủ nhiệm phải khóa sổ đầu bài, ghi rõ số tiết/môn không dạy, số tiết/môn dạy thay, có môn nào ghi sai với quy định, có bao nhiêu chỗ sửa, có chỗ sửa nào sai quy định (nếu hiện trạng tốt chỉ cần ghi: Đầy đủ, không có chỗ sửa). Nếu vi phạm một trong những điều trên bị trừ 2 điểm/ 1 lần.

- Chấp hành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh thần đoàn kết tốt. Nếu làm mất đoàn kết nội bộ bị hạ một bậc thi đua trong tháng đó và không xét danh hiệu thi đua trong năm học.

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ. Nếu vi phạm pháp luật, luật GT sẽ bị hạ 1 bậc thi đua trong tháng và không xét danh hiệu thi đua trong năm học.

- Chấp hành các quy định về trang phục: Thầy giáo lên lớp phải mặc áo sơ mi, quần tây, bỏ áo trong quần có thắt lưng, mang dép có quai hậu hoặc giày; cô giáo lên lớp mặc  bộ áo dài truyền thống, trường hợp đặc biệt được mặc comple; trang phục dự lễ, dự chào cờ như trang phục lên lớp và thầy giáo thắt caravat. Mỗi lần thực hiện không đúng trừ 1 điểm thi đua.

- Giáo viên trực Quản sinh, công nhân viên trong các ngày làm việc, BGH khi làm việc phải mang phù hiệu theo mẫu quy định của nhà trường. Mỗi lần không thực hiện trừ 1 điểm thi đua.

- Khi được giao nhiệm vụ cần phải nghiêm túc chấp hành, dù nhiệm vụ đó chưa phù hợp. Nếu phân công sai thì người phân công phải chịu trách nhiệm. Không chấp hành 1 lần trừ 5 điểm.

- Coi kiểm tra một tiết: nếu tổng số tiết GV coi kiểm tra trong 1 học kỳ bằng tổng số tiết tiêu chuẩn của GV trong học kỳ đó thì không được tính tiền coi kiểm tra ngoài giờ. Nếu GV dạy các bộ môn tự kiểm tra hoặc GV ngoài tổ chuyên môn tham gia coi kiểm tra vượt quá số tiết tiêu chuẩn được tính 30.000đ/1 tiết. Coi kiểm tra không nghiêm túc, xử lý sai phạm của học sinh không công bằng hoặc để học sinh nhìn bài làm bài sai giống nhau, trừ 1đ/1lần

- Cá nhân khi được giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra, đề thi mà sai hoặc ra ngoài chương trình hoặc đề quá khó hoặc quá dễ thì không trừ điểm vào mục ý thức này mà sau khi cộng điểm thi đua sẽ hạ một bậc thi đua của tháng tương ứng.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, không gây gỗ, nổi nóng với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh – nếu vi phạm trừ 5đ/1 lần

- Chậm lên phiếu báo giảng (sau sáng thứ 3 trong tuần) trừ 2 điểm một lần.

- Khi vì công việc nào đó cần đổi tiết theo TKB cho đồng nghiệp đều phải có bảng kê, đủ chữ ký xác nhận của đồng nghiệp và được BGH đồng ý trước khi thực hiện. Nếu giáo viên tự ý đổi tiết không thông qua BGH trừ 5 điểm/1 tiết.

- Làm việc riêng khi coi kiểm tra trừ 1 điểm/lần

- Để xe không đúng nơi quy định trừ 1 điểm/lần

Đối với nhân viên: Thực hiện theo quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của nhà trường và các quy định của viên chức trong Luật viên chức, hợp đồng lao động để xác định đúng các nhiệm vụ, vai trò và thực hiện nề nếp.

- Cách xếp cụ thể:

Loại tốt: 25 điểm.

Loại khá: 20 điểm

Loại trung bình: 15 điểm

Loại yếu: 0 điểm.

  1. 3. Kỷ luật lao động: Chấp hành tốt 25 điểm.

Thực hiện các quy định về kỷ luật lao động, tuân theo quy tắc đề ra.

3.1. Vắng giờ dạy không phép trừ 15 điểm/ tiết.

3.2. Vắng giờ dạy có phép không có người dạy thay trừ 2 điểm/ tiết.

3.3. Vắng  giờ dạy có phép và có người dạy thay trừ 1 điểm/ tiết.

3.4. Chậm giờ dạy hoặc ra sớm 3 đến 5 phút trừ 2 điểm / tiết.

3.5. Chậm giờ dạy hoặc ra sớm 6 đến 10 phút trừ 4 điểm / tiết.

3.6. Chậm giờ dạy hoặc ra sớm trên 10 phút trừ 10 điểm / tiết.

3.7. Vắng họp không phép trừ 15 điểm / lần.

3.8. Vắng họp có phép trừ 5 điểm / lần.

3.9. Vắng Chào cờ có phép trừ 2 điểm/lần.

3.10. Vắng Chào cờ không phép trừ 15 điểm/lần.

3.11. Chậm họp hoặc về sớm từ 5 đến 10 phút trừ 2 điểm/ lần.

3.12. Chậm họp hoặc về sớm từ 10 đến 20 phút trừ 5 điểm/ lần.

3.13. Chậm họp hoặc về sớm trên 20 phút trừ 15 điểm/ lần.

3.14. Kéo dài giờ dạy từ 4 đến 5 phút trừ 2 điềm/lần

3.15. Kéo dài giờ dạy từ 5 phút trở lên trừ 5 điềm/lần

3.16. Dạy không hết giờ 3 đến 5 phút trừ 2 điểm / tiết.

3.17. Dạy không hết giờ 6 đến 10 phút trừ 4 điểm / tiết.

3.18. Dạy không hết giờ trên 10 phút trừ 10 điểm / tiết.

* Nghỉ dạy, hơp hoặc chậm trễ, muốn được chấp nhận có phép thì phải xin phép trước khi dạy hoặc hội họp diễn ra.

* Nữ CB, GV, CNV có con nhỏ trong độ tuổi học nhà trẻ, mẫu giáo được ưu tiên một tháng trễ 1 lần hoặc vắng có phép 1 lần không trừ điểm thi đua. Việc trễ hoặc vắng phải do con bị bệnh thực sự ở nhà  hoặc đi bệnh viện, nếu đã gửi con đi học, thì việc trễ vắng không được chấp nhận là có phép (mất quyền ưu tiên), trừ tiết một phải lo cho con đi học. Việc đi trễ do con bệnh phải báo cáo, không được để đến giờ họp thi đua mới trình bày trước tổ. Khi đi dạy hoặc họp không được mang con đi theo, nếu không có ai giữ thì mang con đến báo cáo với BGH và được chấp nhận vắng có phép.

* Trường hợp cá nhân (CB, GV, NV) tổ chức đám cưới thì được giải quyết nghỉ phép 3 ngày liên tiếp (không tính chủ nhật) không trừ điểm thi đua.

* Trường hợp có người thân qua đời như: Cha, mẹ ruột hoặc của vợ (chồng); vợ (chồng); ông bà nội, ngoại của vợ hoặc chồng; anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; con ruột thì được nghỉ 1 tuần không trừ thi đua. Nếu người thân qua đời là chồng hoặc vợ của chị, anh, em ruột của CB, GV, NV thì được nghỉ  2 ngày không trừ điểm thi đua.

 

  1. 4. Công tác kiêm nhiệm

Có kiêm nhiệm thì được tính, không có kiêm nhiệm thì không được tính mục này.

- Loại tốt: 25 điểm, nếu các kiêm nhiệm đều tốt.

- Loại khá: 20 điểm, nếu có kiêm nhiệm hoàn thành tốt và có 1 kiêm nhiệm chưa tốt nhưng không phải do chủ quan của bản thân giáo viên, nhân viên.

- Loại trung bình: 15 điểm nếu các kiêm nhiệm đều hoàn thành ở mức độ trung bình.

- Loại yếu: 0 điểm nếu không đạt các loại trên.

- Riêng giáo viên chủ nhiệm được tính kiêm nhiệm như sau:

Điểm bình quân trong tháng (sau khi tách điểm dưới 5 khi kiểm tra bài cũ và điểm tốt) được 7.5 trở lên đạt tốt, từ 6.0 đến 7.4 đạt loại khá, từ 4.5 đến 5.9 đạt loại trung bình, dưới 4.5 đạt loại yếu.

  1. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Các thông tin dùng để đánh giá: 

- Kết quả kiểm tra của tổ.

- Kết quả theo dõi được tổng hợp từ việc theo dõi hàng ngày

- Kết quả công tác kiêm nhiệm.

- Thông tin phản hồi từ giáo viên, học sinh sau khi đã kiểm tra

 

(1.x2 (nếu có)) +2.+3.+4.+5.(nếu có)

 

6 (hoặc 4 hoặc 3)

2. Cách xếp loại hàng tháng

 

 

ĐTB tháng  =

 

(Mục 1. tính hệ số 2).

Loại A1 nếu ĐTB tháng từ 24 đến 25 điểm

Loại A2 nếu ĐTB tháng từ 21 đến 23.9 điểm

Loại B nếu ĐTB tháng từ 16 đến 20.9 điểm

Loại C nếu ĐTB tháng từ 13 đến 15.9 điểm

Loại D nếu ĐTB tháng dưới 13 điểm.

 

Xuất sắc chỉ xét những người đạt 25 điểm và có những cống hiến rất lớn trong tháng đó, khen các mặt cho những người có cống hiến đặc biệt ở một mặt nào đó mà không đạt bình quân 25 điểm.

Chọn 1 đến 2 GVCN thật xuất sắc, sự nỗ lực cải tiến phương pháp chủ nhiệm và cải thiện thứ hạng thi đua của lớp so với những tháng trước đó để khen thưởng.

3. Các bước đánh giá:

Bước 1: Cá nhân tự nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm. Nêu hướng phấn đấu tháng tới.

Bước 2: Tổ đánh giá, xếp loại của từng cá nhân.

Bước 3: Tổ trưởng mang biên bản họp tổ, dự họp hội đồng thi đua. Hội đồng thi đua trường đánh giá xếp loại thi đua cho từng cá nhân.

Bước 4: Thông báo công khai kết quả, các thắc mắc phản ánh trực tiếp cho thư kí hội đồng hoặc hiệu trưởng.

Bước 5: Hiệu trưởng ra quyết định cuối cùng về xếp loại thi đua trong tháng đó.

4. Cách tính tiền thưởng:

a.Tiền thưởng lấy mức bình quân 250.000đ / 1 người / 1 tháng.

b.Tiền thưởng hàng tháng được tính theo định mức như sau:

Định mức thưởng:       Xuất sắc bằng 7;    A1 bằng 6;   A2 bằng 5;

B bằng 3;     loại C bằng 1;        loại D bằng 0.

Lấy tổng số tiền thưởng của tháng, chia cho tổng số định mức của tất cả các thành viên trong trường, bằng số tiền của mỗi định mức. Số tiền thưởng của mỗi người bằng số tiền của một định mức nhân với số định mức của người đó có được.

c. Thưởng cuối năm:

- Cuối năm chỉ thưởng cho những cá nhân xuất sắc: Giáo viên giỏi cấp trường, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (nếu tỉnh tổ chức thi GVDG), giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh trở lên (đối với tập thể bồi dưỡng thì thưởng cho tập thể), giáo viên đạt huy chương khi tham gia thi đấu thể thao cấp ngành trở lên.

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Việc đăng ký và  phấn đấu để đạt các danh hiệu thi đua là do mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên quyết định. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với từng danh hiệu để lựa chọn và đăng ký tham gia thi đua từ đầu năm học.

Danh hiệu thi đua cá nhân gồm: Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm: 

-  Cờ thi đua của Chính phủ;

-  Cờ thi đua cấp tỉnh; cờ thi đua Bộ Giáo  dục và Đào tạo

-  Tập thể lao động xuất sắc,

-  Tập thể lao động tiên tiến,

Các hình thức khen thưởng: Bằng khen UBND tỉnh; Bằng khen Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Huân chương lao động, chỉ xét vào cuối mỗi năm học hoặc khi có hướng dẫn đột xuất của cấp trên.

Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường dành cho giáo viên đăng ký, tham gia hội thi và hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi công nhận.

Các hình thức tôn vinh của Nhà nước: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân chỉ tổ chức thực hiện khi có hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

Hội đồng thi đua không xét đề nghị tặng các danh hiệu cho cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua từ đầu năm học.

Các tiêu chuẩn thi đua, hồ sơ thi đua, chế độ tiền thưởng theo Luật thi đua khen thưởng hiện hành; quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 12/2012; Hướng dẫn công tác thi đua của Sở Giáp dục và Đào tạo.

Quy định này được trưng cầu ý kiến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau khi trưng cầu ý kiến, hội đồng thi đua nhà trường họp để bàn bạc bổ sung, sửa đổi và đi đến thống nhất nội dung, trên cơ sở đó Hiệu trưởng ban hành để thực hiện.

 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-  Sở GD&ĐT;

-  Các tổ CM, văn phòng;

-  Thành viên HĐTĐ;

-  Lưu: VT.

 

Vũ Thị  Nhung

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
BVU-14

Hình ảnh hoạt động

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
image
image
image
image
image
image
image

Đại hội công đoàn và hội khuyến học năm học 2012-2013

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo VN: 20-11-2012

Hội thi tìm hiểu sức khỏe sinh sản trường THPT Xuyên Mộc

Hội thao ngày 20-11 của GV cụm Xuyên Mộc

Hội thi Hoa Trạng Nguyên khối 12 năm học 2011-2012

Khối 12 năm học 2011-2012

Hội thi tiếng hát dân ca năm học 2011-2012

img
img
img
img
img
img
img

Liên kết

gddh gddh GDTHBannerTS2010
gddh
gdpt
hssv
BannerTS2010 dantrivietnamnet
tuoitre
thanhnien

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1342
mod_vvisit_counterHôm qua4094
mod_vvisit_counterTuần này8584
mod_vvisit_counterTuần trước23759
mod_vvisit_counterTháng này74130
mod_vvisit_counterTháng trước89659
mod_vvisit_counterTất cả7101768

We have: 58 guests, 5 bots online
Your IP: 54.80.81.223
 , 
Today: Tháng 5 22, 2018

Khuyến học

Tuyển sinh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tùy bút

Cựu học sinh

Hồi ức học trò

Hồi ức học trò

  HỒI ỨC THỜI HỌC TRÒ   Mình và bạn không phải là hai người bạn thân,...

Đọc thêm...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com